infoRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

 

2019-06-25 08:00 - 15:00

Żelechlinek ul. Brzozowa; ul. Jałowcowa; ul. Modrzewiowa; ul. Księdza Witolda Skalskiego; ul. Sosnowa; ul. Świerkowa; ul. Jana Susika; ul. Wojska Polskiego; ul.Kruczkowskiego; pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego; ul. Słoneczna; ul. Wincentego Witosa; ul. Łąkowa; ul. Targowa; ul. Zielona

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Dofinansowania można uzyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Tworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów
  • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki"

Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki": Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia:

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-g-tworzenie-obiektow-pelniacych-funkcje-lokalnych-muzeow/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

 

 

Plakat nr 2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.)
  • Rozwiniecie działalności gospodarczej – do 100.000 zł dofinansowania na poziomie 60% ( 3 szt.)
  • Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych – do 112 .290 zł dofinansowania na poziomie 70% (1 szt.)

Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki": Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia:

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych/

 

Plakat nr 1

infoWójt Gminy Żelechlinek informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi.
Rolnicy (sadownicy) u których powstały szkody mogą składać wnioski w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.zelechlinek.pl oraz w Urzędzie Gminy w Żelechlinku a także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodz.uw.gov.pl w zakładce Rolnictwo.
Do składanego wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019 wraz z potwierdzeniem złożenia.