1124 maja 2018 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej, radni wszystkich kadencji Sejmiku od 1998 roku, samorządowcy z regionu, przedstawiciele regionów partnerskich Województwa Łódzkiego, ludzie kultury, sportu oraz zasłużeni dla województwa społecznicy.

Przed Galą odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka WŁ Witolda Stępnia, przewodniczącego Sejmiku WŁ Marka Mazura oraz Artura Bagieńskiego, wicemarszałka WŁ.

Kilkanaście lat temu wyzwaniem była infrastruktura. Wszyscy chcieli budować drogi, modernizować połączenia komunikacyjne, inwestować w kanalizację i wodociągi. Dzisiaj środek ciężkości przesuwa się na rozwój przedsiębiorczości, bo mamy coraz większą świadomość, że to jest inwestowanie w przyszłość oraz w edukację, turystykę, sport, zdrowy tryb życia – powiedział marszałek Witold Stępień.

Województwo łódzkie dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem i wydawaniem unijnych pieniędzy. Nasz region jest dzisiaj trzeci w kraju. Ponad 11 mld zł w ciągu 20 lat samorząd regionalny wydał na modernizację województwa. Do tego kolejne 14 mld zł wydatkowaliśmy z Unii Europejskiej. Widać, że region łódzki cały czas się rozwija – powiedział przewodniczący Marek Mazur.

Rozwój regionu widać także na obszarach wiejskich. Zmieniają się one tak, jak cały region, a dzięki realizowanym programom ten rozwój będzie w dalszym ciągu dynamicznie postępował – powiedział wicemarszałek Artur Bagieński.

W trakcie Gali zaprezentowano osiągnięcia samorządu regionu z ostatnich dwóch dekad. Wręczono też odznaki honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla samorządu województwa.   

Specjalnymi certyfikatami uhonorowano także 13 samorządów, które od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej najlepiej radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych. Brano pod uwagę ilość  pieniędzy pozyskanych z Unii oraz ilość projektów, które otrzymały wsparcie. W śród nich była także Gmina Żelechlinek, gdzie na wręczenie zaproszono całą Radę Gminy Żelechlinek wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych. Bogdan Kaczmarek - Wójt Gminy Żelechlinek odebrał certyfikat za zajęcie pierwszego miejsca w największym pozyskaniu środków unijnych dla gmin do 3500 mieszkańców! To świadczy o jakości wykonywanej pracy przez Urząd Gminy dla całej naszej społeczności.

Całość uroczystości uświetniła specjalna gala baletowa artystów Teatru Wielkiego w Łodzi, największej sceny regionu łódzkiego.

  • 20180525_113010
  • 11